RADITE ONO ŠTO VOLITE

vodoravna.jpg

OBUKA ZA LIFE COACHA HOLISTIČKOG PRISTUPA


Holistic Life Coaching obuka je namenjena svima koji žele da se posvete ličnom i profesionalnom razvoju.. Namenjena je osobama koje žele da preuzmu odgovornost za svoj život, 
da na zdrav način kreiraju najbolji mogući život za sebe. U radu sa klijentima radite i na sebi, što je veoma korisno i značajno. Sve tehnike možete naučiti, ali biti dobar life coach pre svega zahteva da naučite da slušate i imate neophodno znanje za rad sa klijentima.  

Bazična obuka,

koncipirana je da polaznicima pruži osnovu koja je potrebna za rad na sebi ali i za rad sa klijentima. Bazični program obuke traje šest meseci. 
Na bazičnom programu stećićete veštine koje su vam neopodne za rad kao što su:  
-korišćenje urodjenih resursa za rad na sebi i klijentima
-samopouzdanje 
-pouzdan slušalac  
-dobar komunikator sa više komunikacionih modela
-znanje potrebno za rad sa klijentima   
O planu i programu obuke na upit.


Napredna obuka za Holistic Life Coacha, na upit. Skype id: lidija.lifecoach

Powered by WebExpress